Killinggroberga. Foto: Odd-Mikal Skavern

Daglig leder:
Ola Huke
tlf. 957 88 983
E-post: ola.huke@hotmail.no

Adresse:
AS Lundemo Bruk,
ved Ola Huke
7234 Ler

Styrets sammensetning etter generalforsamling i juni 2018:
Lars Borten, leder
Mikal Kvaal, nestleder
Tove Schult
Odd-Mikael Skavern
Anja Sterten

Varemedlemmer:
1. Sandra P Dullum 
2. Lars Høiseth
3. Anne Sørtømme